Pes známý neznámý

Videoatlas naší přírody — Pes známý neznámý

Ze všech domácích živočichů patří pes mezi zvířata člověku citově nejbližší, proto si v lidské civilizaci vysloužil největší popularitu. Soužití psa a člověka trvá ve vzájemné náklonnosti po tisíce let. Proces domestikace byl dlouhý – bylo nutné se vypořádat s vysokou agresivitou a zároveň plachostí, jež byla dědictvím vlčích smeček. Přesto řada schopností divokých šelem ani u psa domácího nezanikla – především co se týče jeho smyslového vnímání, jemuž vévodí čich milionkrát výkonnější než u člověka. Z života v dávných smečkách přetrvává i řada signálů, které můžeme pozorovat při vzájemném setkávání psů.