Stopaři v mikrosvětě

Futuroskop — Stopaři v mikrosvětě

Děti objevují tajemství a kouzlo mikrosvěta. Nejdříve se v botanické zahradě setkají s hercem, režisérem a také zkušeným fotografem Ondřejem Kepkou, který jim vysvětlí, jak se fotí mikrofotografie rostlin nebo hmyzu. Děti se ptají, zda je možné fotit ještě menší objekty a dozvědí se, že na to potřebují mikroskop. Na návrh Steva si děti zkusí sestavit malý mikroskop doma v kuchyni. Dnešní mikroskopy jsou složitá zařízení. Ale ten náš je podobný jednomu z prvních jednoduchých mikroskopů, který sestrojil Holanďan Anton van Leeuwenhoek. Další informace z mikrosvěta vystopují děti v Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Prof. Pavel Hozák jim popíše, co to je a jak funguje elektronový mikroskop, využívající k zobrazení předmětů vlnových vlastností elektronu. Jiný typ elektronového mikroskopu ukáže dětem Ing. Jana Nebesářová v Parazitologickém ústavu v Českých Budějovicích. Nejkrásnější obrazy z mikrosvěta však děti objeví na výstavě Mikrosvět - česká vědecké fotografie , která se koná v českobudějovické galerii Nahoře. Seznámí se s organizátorkou výstavy, fotografkou Bohuslavou Maříkovou a také s neúnavným popularizátorem mikrofotografií, vznikajících díky elektronovému mikroskopu, RNDr. Františkem Weydou.