Telefonování z ucha mrtvého muže

Futuroskop — Telefonování z ucha mrtvého muže

Karolína s Adamem si zahrají divadelní scénku, v níž předvedou, jak Graham Bell v roce 1874 v Ontariu sestrojil předchůdce telefonu - ze stébla sena a ucha mrtvého muže. Z pořadu se dozvíme, že ve skutečnosti telefon nevynalezl Bell, ale už o několik let dříve Ital Antonio Meucci. Bohužel, neuměl dobře anglicky, ani nebyl tak dobrý obchodník, takže si vynález nenechal patentovat. Děti se pak vypraví do Národního technického muzea, kde se dozví další informace o historii telefonu a prohlédnou si staré telefonní přístroje. Cestou se ještě společně se Stevem staví v kabinetu u pana profesora Jiřího Kubce na Střední průmyslové škole elektrotechnické. Při rozhovoru pan profesor postupně vytahuje z polic a skříní různé vynálezy, související s telefonem např. volič, spínač a panel s ústřednou a názorně dětem předvede, jak který funguje. Na závěr se Karolína s Adamem a maminkou Evou setkají s Miloslavem Rutem, ředitelem velké firmy, která se zabývá moderní telefonií. Popovídají si o různých druzích telefonního spojení, ať již jsou to klasické pevné linky, mobily nebo internetové telefonování, jako třeba Skype a IPT telefonie. Na závěr je zmíněn prototypu kouzelného sluchátka, které testovali ve zkušebním programu žáci 3. B. Mach a Šebestová.