Teče voda, teče

Futuroskop — Teče voda, teče

V tomto díle se děti seznámí s tím, co dokáže vodní energie a prozkoumají některá vodní díla. Dozvědí se, jak fungují mlýnská kola, přehrady, turbíny a vodní elektrárny. Nejdříve si prohlédnou mlýnské kolo na Čertovce. Navštíví dílnu sekerníků, kteří od nepaměti až do současné doby vyrábějí dřevěná vodní kola. S pomocí sekerníků si děti vyrobí vlastní vodní mlýnek a vyzkoušejí si, jak ho pohání tekoucí voda. Ještě více o tom, jak vzniká vodní energie, jim řekne vodohospodářský odborník Ing. Bohumil Müller, který je zavede do nitra přehrady na Slapech. Vysvětlí dětem, že přehrady vznikly kvůli výrobě elektrické energie a jsou užitečné také jako zdroj pitné vody i místo k rekreaci a pomáhají vodní energii regulovat. Lidské vynálezy však také něco stojí a děti zjistí, že výstavba přehrad znamenala kromě užitku i zničení přírodně i historicky cenných míst a mnoha vesnic i osad.