Maker Faire

Tamtam — Maker Faire

Vynálezci a vynálezkyně by neměli chybět na Maker Faire v Českých Budějovicích.