Do Brzoránošou dnes zavítá pan Strach, Hary se před jeho návštěvou vyptává jazzajíců, čeho se oni bojí.

Studio Kamarád — Do Brzoránošou dnes zavítá pan Strach, Hary se před jeho návštěvou vyptává jazzajíců, čeho se oni bojí.