Fámulka má krátký monolog o tom, jací jsou čmeláci legrační dobráci.

Studio Kamarád — Fámulka má krátký monolog o tom, jací jsou čmeláci legrační dobráci.