A je to tady, nudotrudomyslností je zasažen také Hary! Co bude dál, velkolepá oslav je ohrožena!

Studio Kamarád — A je to tady, nudotrudomyslností je zasažen také Hary! Co bude dál, velkolepá oslav je ohrožena!