Tryskomyši se loučí z Muzea hi-historie.

Studio Kamarád — Tryskomyši se loučí z Muzea hi-historie.