Ani Fámula aTryský nemohou na maškarním bále chybět.

Studio Kamarád — Ani Fámula aTryský nemohou na maškarním bále chybět.