Fámula žene Mufikanty bruslit. Ti odmítají. Vysvětlí to písní.

Studio Kamarád — Fámula žene Mufikanty bruslit. Ti odmítají. Vysvětlí to písní.