Tryskomyšky si čtou dvojitou knížku.

Studio Kamarád — Tryskomyšky si čtou dvojitou knížku.