Tvořivá Olomouc

Tamtam — Tvořivá Olomouc

Na této prodejní výstava kreativních a výtvarných technik se seznámíte s novými trendy ve tvoření.