Ryskomyšky čeká trysko-šplho-skákando grando den.

Studio Kamarád — Ryskomyšky čeká trysko-šplho-skákando grando den.