Pokračování Brzoránoshow se spisovatelkou.

Studio Kamarád — Pokračování Brzoránoshow se spisovatelkou.