Drsňačka s Harym letí v balónu s lochneskami do Loch Nessu, píseň Donášková služba , text: K. Krejčí, hudba T. Kůgel

Studio Kamarád — Drsňačka s Harym letí v balónu s lochneskami do Loch Nessu, píseň Donášková služba , text: K. Krejčí, hudba T. Kůgel