Josefkol 2022

Tamtam — Josefkol 2022

Na srazu mistrů řemesla kolářského uvidíte, jak se zpracovává dřevo, ocel, sklo i textilie, — nebo jak se zapřahají ke kočárům tažní koně.