Pip s Otylkou nabádají děti, aby ani o prázdninách nezapomínaly na své kamarády!

Studio Kamarád — Pip s Otylkou nabádají děti, aby ani o prázdninách nezapomínaly na své kamarády!