Tryskáčka si našel strach.

Studio Kamarád — Tryskáčka si našel strach.