Fámula si ráda hraje na pirátku.

Studio Kamarád — Fámula si ráda hraje na pirátku.