Muf má nápad na parádní zlobišárničku.

Studio Kamarád — Muf má nápad na parádní zlobišárničku.