Teta Pipeta začaruje Polapila.

Studio Kamarád — Teta Pipeta začaruje Polapila.