Tryskomyšky zvou do kina na Tajemství staré bambitky II.

Studio Kamarád — Tryskomyšky zvou do kina na Tajemství staré bambitky II.