Tryský slaví Tryskonarozeniny.

Studio Kamarád — Tryský slaví Tryskonarozeniny.