Muf chce, aby všichni vymysleli alespoň jednu zlobišárnu.

Studio Kamarád — Muf chce, aby všichni vymysleli alespoň jednu zlobišárnu.