Pipeta a Polapil na houbách.

Studio Kamarád — Pipeta a Polapil na houbách.