Hi-hyena mufovitá básní a dostane od Haryho jedničku!

Studio Kamarád — Hi-hyena mufovitá básní a dostane od Haryho jedničku!