Loučí se Fámula a vodník, střídavě sněží a praží sluníčko.

Studio Kamarád — Loučí se Fámula a vodník, střídavě sněží a praží sluníčko.