Tryskomyši zastihne nečas, prosí kamarády o pomoc - pro celé Déčko!

Studio Kamarád — Tryskomyši zastihne nečas, prosí kamarády o pomoc - pro celé Déčko!