Fámula si půjčila balón od Tryskomyší.

Studio Kamarád — Fámula si půjčila balón od Tryskomyší.