Teta Pipeta si někdy ráda zastraší jako bludička.

Studio Kamarád — Teta Pipeta si někdy ráda zastraší jako bludička.