2)Polapil na lovu lovců v severním oceánu potkává Mufo-racka chechtavého.

Studio Kamarád — 2)Polapil na lovu lovců v severním oceánu potkává Mufo-racka chechtavého.