Teta Pipeta osvobozuje zmrzlé sněhuláky Fámulu, Mufa a Haryho.

Studio Kamarád — Teta Pipeta osvobozuje zmrzlé sněhuláky Fámulu, Mufa a Haryho.