Tryskomyši se chystají na výlet a balí s sebou hodnotnou literaturu.

Studio Kamarád — Tryskomyši se chystají na výlet a balí s sebou hodnotnou literaturu.