Člověk a jeho svět pro 1.-2. ročník ZŠ - Co dělají ptáčci na podzim

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 1.-2. ročník ZŠ - Co dělají ptáčci na podzim

Téma: Žáci pozorují změny v přírodě. Propojují si znalosti o příletech stěhovavých ptáků s jejich odletem a způsobem života během léta. Rozšíří si znalosti o ptácích stálých (vlaštovka x jiřička, čáp, kos, vrabec, sýkora, bažant, káně). — Vyučuje: Andrea Tláskalová