Český jazyk pro 3.-5. ročník ZŠ - Vybíráme si zájmový kroužek

UčíTelka — Český jazyk pro 3.-5. ročník ZŠ - Vybíráme si zájmový kroužek

Téma: Žáci si vybírají kroužek z nabídky podle určitých kritérií, vyplňují přihlášku do kroužku. — Vyučuje: Markéta Grígeľová