Český jazyk pro 1.-2. ročník ZŠ - Čteme v rozvrhu hodin

UčíTelka — Český jazyk pro 1.-2. ročník ZŠ - Čteme v rozvrhu hodin

Téma: Žáci čtou informace z nelineárního textu, odhadují význam zkratek. — Vyučuje: Tereza Kasalová