Člověk a jeho svět pro 3.-5. ročník ZŠ - Okolí našeho domova

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 3.-5. ročník ZŠ - Okolí našeho domova

Téma: Žáci popíší rodinný výlet ve vztahu ke kraji, kulturním a přírodním památkám v ČR, uvědomují si jaké národnosti mohou být obyvatelé ČR. — Vyučuje: Hana Havlínová