Člověk a jeho svět pro 1.-2. ročník ZŠ - Rodina a domov

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 1.-2. ročník ZŠ - Rodina a domov

Téma: Žáci pojmenují členy svojí rodiny, chápou význam rodinných oslav. — Vyučuje: Veronika Svobodová