Matematika pro 3.-5. ročník ZŠ - Pojedeme na výlet

UčíTelka — Matematika pro 3.-5. ročník ZŠ - Pojedeme na výlet

Téma: Žáci připraví rozpočet na rodinný výlet, uvědomí si položky rozpočtu, odhadují celkovou cenu výletu, svůj odhad si ověřují (i s využitím elektronických zdrojů). — Vyučuje: Magdalena Málková