Člověk a jeho svět pro 3.-5. ročník ZŠ - Na podzim v lese

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 3.-5. ročník ZŠ - Na podzim v lese

Téma: Žáci se seznamují s názvy hub. Žáci rozpoznají jedovaté houby. Žáci pojmenují jednotlivé části těla houby. — Vyučuje: Zuzana Cháberová