Matematika pro 3.-5. ročník ZŠ - Sklízíme ovoce a zeleninu

UčíTelka — Matematika pro 3.-5. ročník ZŠ - Sklízíme ovoce a zeleninu

Téma: Žáci v předloženém textu vyhledávají matematický problém, formulují otázky, zaznamenávají způsob řešení — Vyučuje: Helena Korfová