Český jazyk pro 3.-5. ročník ZŠ - Píšeme pohlednici z prázdnin

UčíTelka — Český jazyk pro 3.-5. ročník ZŠ - Píšeme pohlednici z prázdnin

Téma:Žáci sdělují své zážitky z prázdnin prostřednictvím pohlednice pro kamaráda / příbuzné / apod. — Vyučuje: Markéta Grígeľová