Český jazyk pro 1.-2. ročník ZŠ - Vyprávíme podle obrázků

UčíTelka — Český jazyk pro 1.-2. ročník ZŠ - Vyprávíme podle obrázků

Téma: Žáci aktivně naslouchají čtenému příběhu, pracují s obrázky (časová souslednost), podle obrázků vyprávějí („zapisují“) — Vyučuje: Tereza Kasalová