Člověk a jeho svět pro 3.-5. ročník ZŠ - Cestujeme

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 3.-5. ročník ZŠ - Cestujeme

Téma: Žáci si zopakují polohu ČR ve vztahu ke kontinentům a okolním státům. Žáci se orientují v plánu města. — Vyučuje: Hana Havlínová