Člověk a jeho svět pro 1.-2. ročník ZŠ - Cestujeme

UčíTelka — Člověk a jeho svět pro 1.-2. ročník ZŠ - Cestujeme

Téma: Žáci se seznámí s pravidly silničního provozu. Žáci se seznamují s dopravními prostředky. — Vyučuje: Veronika Svobodová