Matematika pro 3.-5. ročník ZŠ - Jedeme na kole

UčíTelka — Matematika pro 3.-5. ročník ZŠ - Jedeme na kole

Téma: Žáci plánují trasu (nejkratší, nejdelší, podle míst, která chtějí navštívit, podle času, který mají apod.), trasu zaznamenávají, pokládají otázky. — Vyučuje: Magdalena Málková