Matematika pro 1.-2. ročník ZŠ - Hrajeme si v parku

UčíTelka — Matematika pro 1.-2. ročník ZŠ - Hrajeme si v parku

Téma: Žáci určují polohu, směr, porovnávají velikost, určují počet na základě obrázku / modelové situace, pokládají otázky. — Vyučuje: Karel Šíma