Déčkoví trosečníci už se pomalu vracejí a Hary jim k tomu zpívá…

Studio Kamarád — Déčkoví trosečníci už se pomalu vracejí a Hary jim k tomu zpívá…