Fámula hecuje Mufa, že neumí hrát badmington a že se bojí. Uražený Muf si ihned běží pro raketu.

Studio Kamarád — Fámula hecuje Mufa, že neumí hrát badmington a že se bojí. Uražený Muf si ihned běží pro raketu.